Er du en av våre nye medarbeidere?

Om du er interessert i å bli frivillig, ta kontakt med ditt nærmeste Gatejuristkontor.

I Gatejuristen rekrutterer vi jevnlig frivillige jurister, advokater og jusstudenter til juridisk arbeid over hele landet. Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer Gatejuristens behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.

Det er stor grad av fleksibiliet knyttet til et engasjement som frivillig i Gatejuristen. Hvert av våre kontorer har egne turnuser og egne løp for sine frivillige. Her kan du lese mer om hvilke muligheter som finnes ved hver av våre virksomheter og hvordan du går frem for å søke.

Felles for alle kontorene er at et opphold som frivillig gir deg:

  • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
  • Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
  • Klientkontakt
  • Et stort nettverk av jurister og advokater
  • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv