Tor Omar H. Nyquist i Gatejuristen Innlandet fikk slettet krav fra ulike kreditorer på nesten 100 000 kroner.

Klient kom til Gatejuristen etter at hun oppdaget at noen hadde brukt hennes personalopplysninger til å ta opp en rekke forbrukslån og kredittkort.

Frivillig Tor Omar bistod først klienten med å skaffe oversikt over kravene. Hun hadde krav fra fire ulike kreditorer som til sammen utgjorde nesten 100 000 kroner. Klient ble rådet til å anmelde forholdene til politiet.

Mens politiet etterforsket saken bistod Tor Omar klienten med å få satt kravene i bero, slik at det ikke påløp unødvendige forsinkelsesrenter. Politiet henla saken, men Gatejuristen krevde likevel at kreditorene skulle slette kravene. Ved å vise til sakens faktum og de klare holdepunktene på at klient hadde blitt utsatt for ID-tyveri slettet alle kreditorene kravene.