Andrea i Gatas Økonom bistod en klient som hadde gjeld etter å urettmessig ha mottatt krav fra NRK Lisensavdeling.

En mann kontaktet Gatas Økonom etter å ha mottatt krav fra NRK Lisensavdeling over flere år. Dette til tross for at han ikke hadde fjernsynsmottaker. Klienten forstod ikke hvorfor det var registrert NRK-lisens på han, og stilte seg derfor uforstående til kravet.

Gjelden hadde økt til ca 16 000 kroner og klienten hadde ikke evne til å betale dette. NRK-lisensen fortsatte å løpe, og gjelden økte.

Frivillig Andrea Hammer i Gatas Økonom tok kontakt med NRK Lisensavdeling for å forklare situasjonen. Andrea krevde at de skulle frafalle kravene, og stanse NRK-lisensen som fortsatte å løpe. NRK Lisensavdeling avslo først anmodningen om å frafalle gjelden, da de mente det var klientens eget ansvar å si opp NRK-lisensen.

Etter korrespondanse med Gatas Økonom ble det imidlertid gjort en ny gjennomgang i saken. NRK Lisensavdeling frafalte til slutt kravet i sin helhet, og lisensforholdet ble avsluttet. Gatas Økonom fikk derfor fullt medhold i saken.

Klienten kunne som følge av dette se bort fra alt han hadde mottatt av krav.