Johanne i Gatejuristen Oslo bistod klient i en sak om fravikelse av eiendom

En mann kontaktet Gatejuristen fordi han hadde fått varsel fra namsfogden om fravikelse av eiendom tre dager senere. Klienten var svært bekymret, og forklarte at han hadde hatt det vanskelig psykisk den siste tiden, og ikke klart å jobbe for å betale husleien. Han var ekstra bekymret fordi han hadde flere husdyr boende hos seg, og disse betydde «alt for ham».

Frivillige Johanne i Gatejuristen Oslo anbefalte klient å pakke og være klar for å flytte og sørge for at husdyrene ble ivaretatt av Dyrebeskyttelsen, i tilfelle vi ikke klarte å hjelpe ham på så kort varsel.

Johanne kontaktet eiendomsselskapet som var eier av klientens leilighet. Hun kontaktet også Namsfogden og NAV. I siste liten gikk NAV med på å garantere for husleierestansen, mot at klienten godtok frivillig trekk fra fremtidig lønn. Namsfogden innstilte da fravikelsen og klienten slapp å flytte ut. Klienten var svært fornøyd med utfallet.