Nylig fornyet og utvidet Gyldendal Rettsdata sin støtte til Gatejuristen og sørget dermed for at Gatejuristens 250 frivillige får tilgang til elektronisk faglitteratur. Tilgangen er kostnadsfri for Gatejuristen.

Oppdatert fagstoff og effektive arbeidsverktøy er avgjørende for at Gatejuristen skal kunne gi hjelp av god kvalitet til sine mange klienter. Rettskildesøk, lesning av lovkommentarer, fagartikler og fagbøker er en viktig del av arbeidshverdagen for Gatejuristens frivillige og ansatte medarbeidere.

«Vårt arbeid er avhengig av alle som stiller opp frivillig i en eller annen form. Med Rettsdata Faglitteratur får vi tilgang til 150 titler og bøkene er både søkbare og koblet rett mot lovparagrafer slik at man enkelt finner kapitler og avsnitt for aktuelle problemstillinger.  Dette ser vi frem til å ta i bruk», forteller Gatejuristens leder Cathrine Moksness.