Blogg

Det beste fra tiden i Gatejuristen: Å bruke jussen til å sørge for at folk får tak over hodet og nok mat