kontorlandskap

Gatejuristen Oslo behandler årlig rundt 1000 saker og har nærmere 70 frivillige jurister, advokater og jusstudenter som saksbehandlere og ressurspersoner. Organisasjonen ledes av Gatejuristens grunnlegger, advokat Cathrine Moksness. Virksomheten er underlagt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Gatejuristen Oslo er det største av landets gatejuristkontorer og fungerer som et ressurssenter for de andre virksomhetene.
Telefonhenvendelser mottas alle hverdager kl. 09.00 – 15.00.

Fullmaktsskjema:

For at vi skal kunne hjelpe deg trenger vi at du fyller ut en fullmakt og sender den i posten til:

Gatejuristen
Skippergata 23
0154 Oslo

Kontaktinfo:

Telefon: 23 10 38 90

E-post: post@gatejuristen.no

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Saksmottak i Oslo (drop-in):

Fast i Gatejuristens lokaler hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 13.00 – 15.00, samt hver torsdag kl. 17.00 – 19.00.

Vi har stengt i uke 28.

Her finner du en oversikt over hvor vi har oppsøkende saksmottak.

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Rekruttering

For jurister og advokater tilbyr vi kveldsturnus på vårt kontor med vakt hver fjerde torsdag mellom kl. 17.00 og 20.00. Du vil få egne saker og klienter og du må påregne noe oppfølging fra hjemmekontor.

For jusstudenter, arbeidssøkende, pensjonister og andre med juridisk bakgrunn som er ledige på dagtid tilbyr vi dagturnus på vårt kontor med vakt en eller flere faste dager i uken mellom kl. 09.00 og 16.00. Du vil få egne saker og klienter. Oppfølgingen av disse vil primært skje de dagene du har turnus.

Dersom du ønsker å arbeide som frivillig med juridisk arbeid ber vi deg fylle ut vårt kartleggingsskjema.