En klient tok kontakt med Ung Økonomi etter å mottatt inkassokrav på over kr 40 000 fra en leilighet hun hadde flyttet fra. Kravet viste seg å ha bakgrunn i en tvist om tidspunkt for oppsigelse.

Jenta kontaktet Ung Økonomi  ønsket bistand til å bestride kravene, etter selv å ha vært i kontakt med utleier uten hell. Klienten mente at oppsigelse ble levert tre måneder før hun flyttet, mens utleier bestred at de hadde mottatt skriftlig oppsigelse.

Mina Walen Simensen hos Ung Økonomi tok saken. Mina bisto klienten med å bestride kravet og å dokumentere at oppsigelsen hadde blitt levert rettidig i forhold til utflytting.

Utleier ga seg på kravet og vår klient fikk ettergitt et krav på over 40.000 kr.

Ung Økonomi er et prosjekt under Gatejuristen som gir gratis juridisk bistand og økonomisk rådgivning til unge under 25 år.