Antall byer

15

Antall frivillige

238

Antall saker i fjor

3817