Antall byer

15

Antall frivillige

150

Antall saker i fjor

2742