«Det er stor forskjell på å ha rett og å få rett»

Vi gir gratis rettshjelp til folk som har
eller har hatt rusproblemer

Gi et bidrag

Fakta om Gatejuristen

Antall byer

15

Antall frivillige i 2019

335

Antall saker i 2019

5906

Slik hjelper vi deg

Slik hjelper vi deg

Hvis du har eller har hatt et rusproblem, kan vi tilby deg gratis rettshjelp.

Vi vil begynne med en samtale der vi kartlegger ditt behov for juridisk bistand og hvor vi sammen legger en plan for oppfølgingen av saken videre. Samtalen kan skje ved saksmottak hos et av våre kontorer eller over telefon. Ofte gjennomfører vi også oppsøkende saksmottak hos institusjoner, væresteder og fengsler.

Les mer

Våre prosjekter

Våre samarbeidspartnere

Advokatforeningen

HELP Forsikring

Haavind

Personvern og cookies