På papiret er det ingen med lovlig opphold i Norge som skal måtte bo utendørs. I Gatejuristen ser vi imidlertid at mange likevel gjør det; dels fordi kommunene ikke er sitt ansvar bevisst etter loven, og dels fordi forholdene ved de midlertidige botilbudene er så dårlige at folk heller velger å bo utendørs.

På papiret er det ingen med lovlig opphold i Norge som skal måtte bo utendørs.

I Gatejuristen ser vi imidlertid at mange likevel gjør det; dels fordi kommunene ikke er sitt ansvar bevisst etter loven, og dels fordi forholdene ved de midlertidige botilbudene er så dårlige at folk heller velger å bo utendørs.

Stedene kan være preget av både forfall, rus, vold og bråk m.m., noe som skaper en utrygg bosituasjon for de som har behov for tak over hodet.

Å øke kunnskapsnivået i kommunene om retten til midlertidig bolig er en vesentlig forutsetning for at personer skal få den hjelpen de trenger.

Å skape en trygg og god bosituasjon for alle innbyggerne vil igjen heve livskvaliteten til mange, og kunne gjøre veien ut av rus mye lettere. Kommunene må i tillegg sørge for at det er nok boliger tilgjengelig.

I Gatejuristen jobber vi for at du skal få rett, ikke bare ha rett!