Det nye året hos Gatejuristen er godt i gang. En travel oppstart til tross, Gatejuristens leder Cathrine Moksness har satt seg ned for en samtale om året som kommer for organisasjonen.

Hva står øverst på agendaen din nå?: Jeg er i ferd med å legge siste hånd på virksomhetsplanen for 2018. Det blir et spennende år med stor aktivitet. Samtidig arbeider jeg nå med årsrapporten for fjoråret og ser tilbake på et innholdsrikt år der våre frivillige og ansatte medarbeidere har oppnådd svært gode resultater. Starten på det nye året på jobben for meg preges altså både av et blikk fremover og bakover i tid.

Apropos bakover i tid; hva gjorde mest inntrykk på deg i året som gikk?: Det er enkelt å svare på – alle menneskene vi har hjulpet gjennom året! Vi ser mye nød og treffer daglig mennesker som har det svært vanskelig. Tøffe historier om vold, mishandling, bostedsløshet og systemsvikt er dagligdags på kontoret. Det vi kan stille opp med er vår faglighet. Vi ser at fagmiljøet på kontoret som nå omfatter juss, økonomi og sosialfag sørger for at mange klienter får sine grunnleggende rettigheter oppfylt og økonomien på rett spor. Selv om jeg ikke jobber direkte med rettshjelp selv lenger er jeg opptatt av å holde meg oppdatert og tar jevnlig pulsen på saksbehandlingen. Det er inspirerende å se hvor mye de frivillige her får til for klientene.

Hva ser du mest frem til i året som kommer?: Vi ser et stort udekket behov for både rettshjelp og økonomihjelp. I 2018 skal vi hjelpe enda flere enn i fjor. Det er vi i stand til takket være økt støtte både over statsbudsjettet og fra Oslo kommune. Vi satser tungt på gratis hjelp til både rusavhengige og barn og unge fremover. Barnas Jurist, Gatas Økonom og Gatejuristen blir alle styrket.

Du beskriver et stort behov for hjelp blant målgruppene og skal satse mer på rettshjelp og økonomirådgivning. Hva med det forebyggende perspektivet?: Først og fremst vil jeg si at når vi hjelper klienter med konkrete saker – om det handler om at de får ryddet opp i økonomien eller at de vinner frem med sitt rettskrav – ligger det også ofte et forebyggende element i dette. En tidligere rusavhengig som får beholde boligen har mindre sjansje for tilbakefall til rus og et barn som får sin rett til en mobbefri hverdag oppfylt har mindre sjansje for utenforskap senere i livet. Samtidig blir 2018 et år med mye utviklingsarbeid for oss. Sentralt i dette står utvikling av nye og supplerende måter å arbeide forebyggende på. Utviklingsarbeidet skjer takket være prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen og omfatter rettighetsinformasjon til barn og unge gjennom digitale kanaler, økonomikursing i videregående skole samt rettighetsprogram for minoritetsungdom. Alle disse prosjektene har som mål å bidra til refleksjon og bevissthet rundt viktige tema, slik at færre havner i en situasjon hvor de trenger hjelp til å rydde opp.

Gatejuristen har forandret seg mye siden oppstart?: Ja! For litt over 13 år siden startet vi opp her i Oslo med gratis rettshjelp til rusavhengige. Da var det bare meg. Vi har vokst til å bli landsdekkende med tilstedeværelse i 15 byer og over 200 frivillige. Ikke bare har vi blitt landsdekkende men vi har utvidet tilbudet til også å omfatte gratis økonomirådgivning. Og ikke minst har vi etablert Barnas Jurist – landets eneste tilbud om gratis rettshjelp til barn og unge. Hele Gatejuristens historie har vært en tid i utviklingens tegn. De grepene vi nå tar knyttet til forebygging er en naturlig forlengelse av dette. Og når vi først er inne på Gatejuristens historie – i år er det 10 år siden vi startet opp Gatejuristen i Tromsø. Tromsø var det første kontoret utenfor Oslo og er en påminnelse om kraften som ligger i nytenkning. Jubileet skal vi naturligvis markere senere i år!