I dag kom Generalsekretær Hans Christian Lillehagen fra ExtraStiftelsen på overraskelsesbesøk med en sjekk på kr. 750 000 til Gatejuristen. Pengene skal gå til prosjektet Ung økonomi.

Økonomiproblemer og eskalerende forbruksgjeld blant unge er et stort samfunnsproblem. Prosjektet skal bygge på våre erfaringer fra Barnas Jurist og Gatas Økonom og blir en videreutvikling av Gatejuristens velfungerende frivillighetsmodell.  Vi er stolte av å være blant de 15 pst. av søkerne som nådde opp hos ExtraStiftelsen!

Bakgrunn:

De økonomiske utfordringene våre klienter sliter med går på bekostning av deres grunnleggende velferd. For mange får de økonomiske problemene konsekvenser som er direkte helseskadelige. Konsekvensene blir gradvis større. For noen blir det kritisk mot slutten av tenårene, for andre ut i tyveårene. For mange eskalerer problemene til å handle om å miste egen bolig og bo på gata, mangle nok penger til mat og medisiner. Det handler også om at strømmen blir avstengt en kald vintermåned og det handler om pågående kreditorer og eskalerende forbruksgjeld.

Økonomi har en sentral plass i et hvert menneskes liv. En havarert økonomi har store konsekvenser for menneskers grunnleggende materielle behov. Når de materielle behovene ikke ivaretas er det et stort problem i seg selv, men det styrer også den enkeltes selvfølelse, hvem en omgås og hvordan ens relasjoner til omverdenen blir.

Stadig flere unge sliter med økonomien. Tall fra Kredinor for første halvår 2016 viser en økning i antall inkassosaker på 29 % og økning i inkassogjeld på 45 % blant unge under 25 år. De utestående kravene hos unge blir større og flere. I vårt samfunn står de materielle fristelsene i kø og mange unge opplever et sterkt kjøpepress. Det er vanskelig å mangle penger. For mange er veien kort til netthandelsgjeld, kredittkortgjeld og telefongjeld. (https://www.kredinor.no/Nyheter/i-media/Inkassotallene-oker-blant-unge/)

I aldersgruppen 20 til 25 år har hver person som er i betalingsvansker i snitt 4 betalingsanmerkninger i følge Lindorffs analyse for andre kvartal 2016. Når unge mennesker sliter økonomisk tar det ikke lang tid før de får flere saker mot seg. Hos de yngste er de utestående beløpene relativt lave (i snitt 10 000 kr.). Det er viktig å ta grep mens gjelden fortsatt er overkommelig. Å ta tak i problemene tidlig er en effektiv måte å forebygge eskalerende utfordringer. (https://www.lindorff.com/norge/om-lindorff/lindorffanalyse)

Få unge har imidlertid kunnskap om eller motivasjon til å gå i dialog med kreditorene for å finne løsninger.

En persons betalingsvaner etableres i ungdomstiden. Mange har liten forståelsen for hva ting koster og forholdet mellom inntekt og forbruk. Å legge til rette for at folk får økonomiforståelse og gode betalingsvaner i ung alder er en effektiv måte å hindre at økonomiske problemer oppstår eller at økonomiske problemer eskalerer. Dette kan også bidra til å hindre søvnproblemer, depresjon og selvmord. Derfor skal vi i Gatejuristen i gang med prosjektet Ung økonomi.