Gatas Økonom har rekruttert ni nye frivillige studentmedarbeidere med juridisk, sosialfaglig og økonomisk bakgrunn. Fremover skal studentene arbeide i tverrfaglige team.  I dag var de samlet til felles opplæringsdag der flere eksterne foredragsholdere bidro til kompetanseheving. Lindorff, Namsfogden og HIOA v/institutt for sosialfag sørget for et faglig sterkt og variert program.