Barnas Jurist Innlandet ble offisielt åpnet under en markering på universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike. Rundt 60 personer fra det juridiske og politiske miljøet var tilstede sammen med flere fra det lokale hjelpeapparatet. Ordføreren i Ringerike kommune, Kjell B. Hansen, foresto snorklipping og erklærte Barnas Jurist på Hønefoss for åpnet. Sammen med ham deltok Wenche Bjørland fra Statens sivilrettsforvaltning og Cathrine Moksness, leder for Gatejuristen med Barnas Jurist.

Prosjektleder for Barnas Jurist Innlandet, Ingrid Olsen, påpekte i sin åpningstale at formålet med virksomheten på Hønefoss er å hjelpe barn og unge med å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Hun takket samarbeidspartnerne universitetet i Sørøst-Norge og lokale aktører, som Fontenehuset og Freezone. ‘’For å lykkes er lokal forankring viktig. Dette sørger våre gode samarbeidspartnere for. Det handler både om tilgang på frivillige jusstudenter, jurister og advokater, samt formidling av vårt tilbud til barn og unge.’’

Anne Bang Lyngdal, instituttleder ved universitetet i Sørøst-Norge holdt en åpningshilsen på vegne av USN. Lyngdal viste til at et viktig element i USNs visjon, profil og identitet er nettopp at de skal være regionalt forankret: ‘’Samarbeidet med Gatejuristen og Barnas Jurist Innlandet er et tilbud i lokalsamfunnets ånd og en viktig del av UNSs samfunnsansvar.’’ Lyngdal avsluttet med å si; ‘’Kjære Barnas Jurist. Velkommen til oss. Vi trenger dere!’’.

Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet Sveinung Rotevatn hadde i forkant sendt over en gratulasjonshilsen på video. Rotevatn fremhevet at rettshjelp til de yngste er en viktig jobb, og ønsket de frivillige i Barnas Jurist Innlandet lykke til.

Barnas Jurist Innlandet starter offisielt opp med oppsøkende saksmottak 1. oktober. De oppsøkende saksmottakene vil gjennomføres hos aktører som samler barn og unge i Ringeriksregionen. Barnas Jurist vil i løpet av høsten også møte barn og unge på et utvalg skoler i regionen.


Frivillige i Barnas Jurist Innlandet, fra venstre: Prosjektleder Ingrid Olsen, Embla Rusdal, Ingrid Sortedal Hogstad, Emma Linnea Sommer Kristiansen, Amber Iqbal, Martin Thorsrud Johansen og Elena Likhvan.