Gatejuristen Tromsø avholdt sitt niende Årsmøte på Bymsjon 10. mai. Det var 17 engasjerte frivillige og ansatte til stede på møte. Ett av punktene på agendaen var valg. Sittende styre som består av Kristian Andenæs, Cathrine Moksness, Jørn Bjørnhaug og Erik Eldjarn ble gjenvalgt for 2 nye år. I forkant av møte ble det avholdt styremøte i gatejuristens lokaler. Årsmøte ble avsluttet med middag på Kystens Hus.