Vi innleder påsken med et tilbakeblikk på fjoråret.

Les mer i årsrapporten her: Årsrapport 2017