Frivillig Mina Kristensen Bogsti i Barnas Jurist veiledet om barns rett til medvirkning.

En gutt på 11 år ble tvunget til å ta fiolintimer og til å øve på fiolin flere ganger daglig. Gutten hadde gjentatte ganger gitt uttrykk for at han ikke ville spille fiolin. Guttens søster (23 år) tok kontakt med Barnas Jurist og ønsket informasjon om barns rett medvirkning.

Guttens søster fikk informasjon om barns rett til medvirkning etter barneloven §§ 31 og 33, Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 12. Hun fikk også råd om å henvende seg til familievernkontoret dersom lillebrorens rettigheter ikke ble ivaretatt hjemme.