Nye jusstudenter fra Universitetet i Oslo var på besøk hos Jusshuset i går, og fikk en innføring i hvordan de ulike rettshjelpstiltakene jobber. Maren Brokke og Ivar Valter Kristiansen presenterte Gatejuristen og viste de nye studentene rundt i Jusshuset, sammen med Jussbuss og JURK. Vi ønsker de ferske studentene lykke til og satser på å se flere som saksbehandlere på Gatejuristen etterhvert.