Kina-programmet på Norsk senter for menneskerettigheter i samarbeid med «China EU Access to Justice Project» arrangerte den 18. november en studiedag for en delegasjon fra blant annet det kinesiske rettshjelpsenteret og justisdepartementet. Temaet for dagen var rettshjelp i Norge, hvor blant annet norske erfaringer med rettshjelp, statlig rettshjelpssystem og sivilsamfunnets egne ordninger stod på agendaen.

I den anledning var delegasjonen på besøk hos Jusshuset. På Jusshuset presenterte representanter fra Jussbuss, JURK og Gatejuristen arbeidet vårt og viste fram Jusshuset. Vi ble møtt med engasjement og stor interesse for det arbeidet vi gjør. For Gatejuristen utgjør slike anledninger en flott mulighet til å dele de positive erfaringene vi har med vår modell og den rettshjelpen vi gir til våre klienter – og på den måten bidra til å spre modellen også til utlandet.

Vi takker for besøket og håper på et videre samarbeid!