Er du en av våre nye medarbeidere?

Om du er interessert i å bli frivillig, ta kontakt med ditt nærmeste Gatejuristkontor.

I Gatejuristen rekrutterer vi nye frivillige jurister, advokater og jusstudenter til juridisk arbeid, en gang i året.

Akkurat nå søker vi etter nye frivillige med oppstart høsten 2019. Søknadsfrist er 15.mars. Se denne lenken for mer informasjon: https://gatejuristen.no/opptak-av-nye-frivillige-hosten-2019/

Vi har to løp for frivillige medarbeidere. Det ene løpet er for jusstudenter og det andre er for jurister og advokater.

Våre frivillige på dagtid består primært av jusstudenter, men også pensjonister og arbeidssøkende. Våre frivillige på dagtid har én fast arbeidsdag i uken fra kl. 09.00 til 16.00, hvor de arbeider med sine saker og deltar på saksmottak. Individuelle avtaler kan imidlertid inngås hvis søker har mulighet til å arbeide flere dager i uken.

Våre frivillige på kveld består av erfarne jurister og advokater. De frivillige deltar på saksmottak én torsdag i måneden, hvor de er en del av en fast gruppe på ca. seks saksbehandlere. Denne kvelden deltar de på saksmottaket og arbeider med sine egne saker. De frivillige på kveld må basere seg på å følge opp sine saker også utenom den faste dagen i måneden de deltar på saksmottak.

Et opphold som frivillig gir deg:

  • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
  • Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
  • Klientkontakt
  • Et stort nettverk av jurister og advokater
  • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv