Celine Krogh Fornes (24) og Sveinung Aas (25), begge jusstudenter, er to av mange frivillige som bruker sommeren til frivillig arbeid hos Gatejuristen. Begge arbeider med juridisk saksbehandling – Celine med et bredt spekter av rettsområder i Gatejuristen og Sveinung med økonomi-relatert juss i Gatas Økonom. Travle sommeruker til tross har de satt seg ned for en prat om erfaringene de gjør seg gjennom rettshjelpsarbeidet.

 Dere har valgt å tilbringe sommerferien her hos Gatejuristen?

Celine: Klientene tar ikke sommerferie og har behov for hjelp med å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt – også om sommeren. Jeg har dessuten flere spennende saker gående som jeg gjerne vil følge opp.

Sveinung: Ja, det er viktig for klientene at kontoret holder åpent om sommeren. Selv om dagene er travle er det god sommerstemning blant både frivillige og ansatte. En viktig motivasjon er også læringsutbyttet. Jeg opplever at de erfaringene jeg får her gjør meg bedre skodd til det juridiske yrkeslivet som venter.

Celine: Her får vi med oss det vi ikke lærer på studiene, særlig hva gjelder klientkontakt og den praktiske siden av jussen.

Hvordan ser en vanlig dag ut på kontoret?

Celine: Ingen dager på kontoret er like. Jeg jobber mye med saksbehandling, men er også med på en god del saksmottak der vi tar inn nye saker. I tillegg er jeg med på den oppsøkende virksomheten – Gatejuristen har som mål å være der klientene er og derfor reiser vi jevnlig ut. Det gjør det mye lettere for klientene å ta kontakt med oss.

Sveinung: Når jeg kommer om morgenen setter jeg meg ned med en kaffe og saksmappene og legger en plan for dagen. Deretter har vi i et morgenmøte i Gatas Økonom med tverrfaglig erfaringsutveksling mellom økonomistudenter, sosialfagstudenter og jusstudenter. Noen dager – som i dag – har jeg klientmøter og da går en del tid med til å forberede seg til dem. Ellers er det saksbehandling, forhandlinger med kreditorer, informasjonsinnhenting og brevskriving. Vi avslutter dagen med et kort tverrfaglig ettermiddagsmøte der vi deler erfaringer fra arbeidsdagen.

 Fortell om noe som har gjort inntrykk på deg i løpet av tiden hos Gatejuristen?

Celine: Her er det mange saker som gjør inntrykk, men jeg husker spesielt godt en av de første sakene jeg hadde. Det var en fortvilet dame som hadde fått et gavekort hos en av de store kleskjedene til jul. Hun levde på et eksistensminimum og var ikke vant til å bruke penger på klær, så dette var en stor begivenhet for henne og hun bestemte seg for å bruke det på klær til barna sine. Da hun hadde plukket ut klærne og kom til kassen mistet hun gavekortet ned i en sprekk i disken. Personalet i butikken trodde imidlertid ikke på henne og ville ikke hjelpe med å lete. Det endte med at vår klient måtte legge klærne tilbake og gå tomhendt hjem. Hun var så fortvilet at hun fire ganger vendte tilbake til butikken for å spørre om og lete eter gavekortet. Den ene gangen hadde hun til og med medbrakt en lommelykt for å lyse ned i sprekken. Hver gang ble hun imidlertid bryskt bortvist av personalet. Da Gatejuristen fikk saken tok vi en telefon til butikksjefen og forklarte situasjonen. Det endte med at butikken utstedte et nytt gavekort til kvinnen. Saken illustrerer at vi noen ganger må legge rettshjelpsbegrepet på strekk. Den er også et tankevekkende eksempel på at mange som har eller har hatt rusproblemer ofte møtes med uberettigede fordommer.

Sveinung: Jeg har jobbet mye med utleggssaker og har på nært hold sett viktigheten av at klientene har nok penger til et forsvarlig livsopphold. Dessverre er det ofte slik at de av våre klienter med stor gjeld blir stående i en situasjon hvor de trekkes så mye per måned at den offentlige satsen for livsopphold ikke overholdes. For mange betyr det helt konkret at de ikke har nok mat på bordet. Det er en utfordring at kommunikasjonen mellom Statens Innkrevingssentral, Nav Innkreving og Namsmannen er for dårlig – det fører til uriktige vedtak. Der har vi i Gatas Økonom en viktig rolle å spille med å sørge for at feilene blir rettet opp.

Til høsten tar Celine fatt på utvekslingsstudier i Roma og Sveinung skal være vit.ass ved UiOs Senter for Europarett. Betyr det at dere er ferdige som frivillige hos Gatejuristen?

Celine: Jeg kommer tilbake til Gatejuristen etter endt utveksling og vil gjerne være frivillig her ved siden av jobb. Det er veldig spennende å jobbe for en organisasjon som organiserer 150 frivillige jurister, advokater og jusstudenter over hele landet.

Sveinung: Jeg har vært frivillig i Gatejuristen siden 2013 – både i Innlandet og i Oslo. Innimellom har jeg hatt noen pauser, men det er alltid moro å komme tilbake. Til neste år begynner jeg som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Haavind og er veldig glad for at de har en sterk sosial profil og et samarbeid med Gatejuristen. Kjenner jeg meg selv rett klarer jeg ikke å holde meg helt unna.