En delegasjon med bulgarske justis-topper besøkte i dag Jusshuset. Formålet med besøket var å få inspirasjon/innspill fra norske erfaringer med rettshjelpsarbeid – til videreutvikling av den bulgarske justissektoren.

Fagsjef for Gatejuristens utviklingsavdeling, Tamar Thorud, fortalte delegasjonen om hvilke erfaringer man i Norge har gjort seg med rettssikkerhetsutfordringer for sårbare grupper. Han belyste blant annet hvordan organisering av frivillige advokater, jurister og jusstudenter bidrar til at samfunnets mest utsatte får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Medarbeidere fra Juridisk rådgivning for kvinner fortalte delegasjonen om sin virksomhet og satte fokus på problematikk knyttet til vold i nære relasjoner.

Representanter for embetsverket i det norske justisdepartementet ledsaget delegasjonen. Det er tredje gang i 2017 at Jusshuset besøkes av utenlandske delegasjoner. Tidligere i år har både cubanske og kenyanske gjester vært på besøk.