Under jusstudiet jobbet hun i en periode som frivillig i Gatejuristen. I dag er hun partner i Advokatfirmaet Elden DA, og jobber med å fremme rett og hindre urett for barn.

Under menneskerettighetsuken på Juridisk fakultet forrige uke holdt Dinardi foredrag om barns stemme i strafferetten. Etter foredraget delte hun ut menneskerettighetsprisen 2017 som gikk til Barnas Jurist!

I forrige ukes Aftenposten kan man lese mer om Dinardi.
Se link til hele saken her:

Og her kan du lese mer om selve prisutdelingen av årets menneskerettighetspris!