Gatejuristen Stavanger takker av frivillige studenter som i to år har stått på for Gatejuristens klienter. Vi feiret innsatsen og takket dem av med middag og quiz. Studentene har blitt utfordret og fått med seg nyttig erfaring, samtidig som de har bidratt for klientene våre. Vi takker!

 Avbildet er Simen Hassel Eie, Anja Riskedal, Marie Synnøve Selvdal Jensen og Kari Anne Stærk. Kari Anne fortsetter som studentkoordinator.