Gatejuristen søker ny leder som skal ta arbeidet ved Gatejuristen videre.

Gatejuristen er et rettshjelpstiltak eid av Kirkens Bymisjon. Gatejuristen har gjennom 15 år etablert seg som en sterk, nytenkende og kompetent rettshjelpsaktør.

Saksbehandlingen utføres av frivillige jurister og studenter, under veiledning av våre 11 ansatte jurister. Gatejuristen utgjør en unik møteplass for erfarne profesjonsutøvere og studenter med et felles mål om å støtte mennesker som trenger hjelp til å få rettigheter innfridd. Vi gir rettshjelp til mennesker som har erfaring med rus, og til barn som trenger støtte for å få innfridd sine rettigheter. Vi tilbyr også bistand i saker om personlig økonomi for disse gruppene. Gatejuristen skal gi rettshjelp til enkeltmennesker, samt løfte frem saker i offentligheten for å sette fokus på rettssikkerheten for våre klientgrupper.

Lederen vi søker vil ha ansvar for å lede staben og legge til rette for at rettshjelpen som gis holder et høyt faglig nivå. Rettshjelpsfeltet i Norge er i stadig endring, og vår nye leder vil både jobbe strategisk, og videreutvikle våre tjenester i tråd med behovene i samfunnet. Lederen vi ønsker oss er samlende, og evner å involvere og motivere både ansatte, frivillige og eksterne samarbeidspartnere. I tillegg er Gatejuristens nye leder engasjert og uredd.

Leder har ansvar for å lede Gatejuristens drift faglig, økonomisk og administrativt. Leder skal utvikle og lede virksomhetens arbeid i henhold til de mål, rammer og lederprinsipper som til enhver tid gjelder i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Som virksomhetsleder inngår du i ledelsen av avdeling for oppvekst og frivillighet i Kirkens Bymisjon Oslo og i et nettverk med de andre Gatejuristkontorene i Norge.

Nå søker vi ny leder som skal ta arbeidet ved Gatejuristen videre.

Ansvarsområder

 • Overordnet ansvar for at rettshjelpen som gis har høy faglig kvalitet og drives i tråd med gjeldende tillatelser.
 • Strategisk utvikling av virksomheten.
 • Utvikling av lederskap og god personalledelse.
 • Økonomisk styring av virksomheten gjennom budsjett og regnskap.
 • Pådriver for inntektsbringende arbeid.
 • Nettverks- og påvirkningsarbeid.
 • Sikre rett kompetanse og opplæring av virksomhetens ansatte og frivillige.
 • Sikre kvalitetsstyring og systematikk i arbeidet.
 • Være oppdatert om samfunnsutvikling og forhold som påvirker Gatejuristens arbeid.
 • Bidra til samarbeid og god kommunikasjon i egen virksomhet og i hele Kirkens Bymisjon.
 • Sikre god kommunikasjon til eksterne samarbeidsparter og interessenter.
 • Spre kunnskap om vårt arbeid og oppdrag.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen/Master i Rettsvitenskap.
 • Dokumentert ledererfaring.
 • Forståelse for sivil sektors rolle i samfunnet.
 • Erfaring med inntektsarbeid, budsjett og økonomistyring.
 • Erfaring fra samarbeid med offentlig forvaltning og politisk påvirkningsarbeid.
 • Kommunikasjons- og dokumentasjonsarbeid.

Personlige egenskaper

Vi søker en samfunnsengasjert jurist som verdsetter å lede i et kompetansemiljø, som trives med personalledelse og som vil bruke jussen til å skape en forskjell for enkeltmennesker. Du er god til å få folk til å samarbeide, og skaper entusiasme rundt felles mål og retning. Du har fokus på systematikk og kvalitet samtidig som du vender blikket utover for å gjøre Gatejuristen enda mer relevant og aktuell for våre målgrupper. Du er god til å formidle og skape relasjoner til dine omgivelser slik at vi har gode støttespillere som er engasjert i vårt arbeid. Som leder er du modig, motiverende og utviklingsorientert.

Den som tilsettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsettinger og verdier. Kirkens Bymisjon praktiserer livssynsåpenhet i rekruttering og drift.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsdirektør Janne Olise Raanes, janne.olise.raanes@bymisjon.no.

Søknadsfrist:  15.3.20

Tiltredelse: Etter avtale

Alle søknader må sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

LES MER OM STILLINGEN OG SØK HER.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Gatejuristen

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge. På landsbasis er vi ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige, og vi blir stadig større. Gjennom mange forskjellige tiltak ønsker vi å virkeliggjøre visjonen om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg, uavhengig av livssituasjon, livssyn eller kulturell bakgrunn. Kirkens Bymisjons oppdrag er å påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser og gi hjelp og lindre nød.