De frivillige medarbeiderne i Gatas Økonom er godt i gang med å gi gratis økonomirådgivning til folk som har eller har hatt rusproblemer. Forrige uke gjennomførte de andre del av sitt opplæringsprogram der juridisk direktør i Lindorff, Hanne Riksheim, holdt metodekurs knyttet til gjeldsrådgivning og førsteamanuensis ved HiOA, Helge Nordahl, foreleste om rådgivning knyttet til sparing, investering og forsikring.

Frem til nå har de frivillige i Gatas Økonom arbeidet med gjeldsrådgivning. Fra og med 1.februar vil Gatas Økonom også rådgi klienter knyttet til sparing, investering og forsikring. Prosjektets økonomiske rådgiver, Hampus Jansson, forteller at de nye fagområdene er etterspurt av flere klienter.

Medarbeiderne i prosjektet har økonomifaglig, juridisk og sosialfaglig bakgrunn og arbeider i tverrfaglige team. Gro Hjemgaard er en av de frivillige med sosialfaglig bakgrunn. Hun er godt fornøyd med opplæringsdagen: «Opplegget traff godt faglig og jeg hadde særlig sansen for fokuset på brukermedvirkning. Jeg opplever meg bedre rustet til å gå i dialog med klientenes kreditorer etter dette».