På tirsdag var Gatejuristen på fakultetsmiddag på Universitetet i Oslo. Dette er en samarbeidsmiddag mellom politikk, profesjon, forvaltning og forskning og skal være en arena for gjensidig læring og gode diskusjoner om viktige spørsmål som berører samfunns- og rettsvitenskapen.

Tema for middagen var juridisk forskning i samtiden, FNs bærekraftsmål, næringsliv og juss og rettstrans- utviklingen av et forskningsprogram.

Det er første gang universitetet inviterte til fakultetsmiddag og det var en stor ære for Gatejuristen å bli invitert!