Det er stor forskjell på å ha rett og få rett. Gatejuristen i Tromsø yter gratis juridisk bistand til rusavhengige og tidligere rusavhengige innenfor alle rettsområder. Gatejuristen jobber også rettspolitisk.


Gatejuristen Tromsø er en selvstendig forening som er en del av et nasjonalt nettverk av 7 gatejuristkontor. Gatejuristen Tromsø har i dag 3 faste stillinger og 30 frivillige studenter/jurister/advokater.

Vi ønsker å ansette en jurist i 100 % fast stilling til en interessant og meningsfull jobb.

Arbeidsoppgaver:

– Rådgivning og bistand i enkeltsaker.

– Ulike administrative oppgaver knyttet til drift av kontoret.

– Utarbeidelse av høringsuttalelser og lignende.

 

Vi ønsker oss en medarbeider som har følgende kvalifikasjoner:

– master i rettsvitenskap/Can.jur

– relevant arbeidserfaring

– evne til å arbeide effektivt, selvstendig og løsningsorientert.

– God muntlig og skriftlig formuleringsevne.

– Fleksibel og med gode samarbeidsevner.

 

Vi tilbyr :

-utfordrende, varierte og inspirerende arbeidsoppgaver

-et sterkt fagmiljø blant ansatte og frivillige

-et godt sosialt miljø

-mulighet til å gjøre en forskjell for en utsatt gruppe i samfunnet

-lønn etter avtale

 

Søknadsfrist:  1. juli 2020

 

Søknad med CV og kopi av vitnemål sendes Gatejuristen, Postboks 492, 9255 Tromsø,

eller e-post: nina.walthinsen@gatejuristen.no.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder, Nina Walthinsen på tlf. 970 96 478.