Lokale aktører stiller opp.

Gatejuristen har nå gjennomført sin forundersøkelse i Kenya, finansiert av Fredskorpset. Sammen med hovedsamarbeidspartner i Kenya, Health Rights Advocacy Forum, har Gatejuristen kartlagt mulighetene for et prosjekt i landet. Forholdene ligger til rette for å gå videre med prosjektplanene og det vil bli søkt om videre støtte fra Fredskorpset.

Gatejuristen gjennomførte også samtaler med lokale skoler, den kenyanske advokatforeningen, WHO, den norske ambassaden i Nairobi og jusstudentenes forening ved Universitetet i Nairobi. Samtlige ønsker å bidra til at prosjektet lykkes.