Cathrine, Reidar og Tamar fra Gatejuristen er nå på plass i Nairobi og i gang med å gjennomføre en forundersøkelse finansiert av Fredskorpset.

I dag møte de Leah Aoko som er jusstudent og leder for juss-studentforeningen Student Association for Legal Aid and Research. Foreningen er svært engasjert i situasjonen for sårbare grupper i landet og ønsker å bidra til Gatejuristens prosjekt.

I dagene som kommer skal Gatejuristens delegasjon møte landdirektøren for WHO, ledelsen i Health Rights Advocacy Forum (vår hovedsamarbeidspartner som utvekslingen skal foregå med) og ledelsen i den kenyanske advokatforeningen.

Bakgrunn:
Gatejuristens modell for gratis rettshjelp til utsatte grupper fungerer svært godt. En av virksomhetens målsettinger er at flest mulig sårbare personer med et udekket rettshjelpsbehov skal få hjelp til å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Den kenyanske organisasjonen Health Rights Advocacy Forum (HERAF) har uttrykt ønske om at det etableres en tjeneste for gratis rettshjelp i Kenya knyttet til helserettigheter. Sett hen til målsettingen om å nå ut til flest mulig har Gatejuristen besluttet å innlede et partnerskap med HERAF.

Dette partnerskapet skal foregå gjennom og finansieres av Fredskorpsets (offentlig organ underlagt det norske utenriksdepartementet) program for utveksling av personell. Målet er at Gatejuristen skal sende en ansatt til Kenya for et år og at HERAF skal sende en ansatt til Norge for et år. Sluttproduktet skal være en modell for gratis helserettshjelp i Kenya og gjensidig læring på tvers av organisasjonene.

Den formelle prosessen i forkant og underveis er styrt av Fredskorpsets regler. Første steg er en forundersøkelse. Fredskorpset har godkjent Gatejuristens søknad om midler til dette. Det innebærer at Fredskorpset finansierer en reise til Kenya og en ukes opphold for to av Gatejuristens ansatte. Formålet med reisen er å gjennomføre møter med HERAF og i samarbeid utarbeide en overordnet prosjektplan og felles søknad om utveksling av personell. Samtidig møter Gatejuristen andre strategiske samarbeidspartnere.