I dag mottok Fride Wirak Gatejuristens frivillighetspris 2017. Prisen er nyopprettet og skal gå til en frivillig som har utmerket seg særskilt.

Bakgrunnen for prisen er at Gatejuristen ønsker å sette fokus på den betydelige innsatsen de frivillige legger ned og den forskjellen de er med på å skape.

Årlig behandler Gatejuristens 150 frivillige om lag 3000 saker i 15 byer. De frivillige består av jurister, advokater, jusstudenter, økonomer, økonomistudenter og sosialfagstudenter. I år har Gatejuristen vært opptatt av at prisen skal gå til et av organisasjonens unge talenter.

Det er lederne for alle Gatejuristens kontorer som har stemt frem årets vinner. Fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør har kontorene enstemmig besluttet at Gatejuristens frivillighetspris 2017 skal gå til Fride Wirak.

Under dagens prisutdelingsarrangement deltok Gatejuristens samarbeidspartnere fra Advokatfirmaet Haavind, Help og Juristforbundet. Etter at prisen var delt ut ble en hilsen fra statsminister Erna Solberg fremvist på storskjerm. Se videoen med statsministeren nedenunder.

Begrunnelse for prisen:
«Prisen tildeles Fride Wirak for hennes frivillige arbeid hos Gatejuristen. Gjennom de siste fire årene har Fride bidratt til organisasjonens arbeid i en rekke sammenhenger. Hun har sørget for at mange klienter i både Gatejuristen og Barnas Jurist har fått god og gratis rettshjelp. Med sin trygge og imøtekommende væremåte har hun skapt gode relasjoner med klientene og bidratt til at noen av samfunnets mest sårbare har våget å fortelle åpent om sine utfordringer. I løpet av sin tid som frivillig har Fride vist stor interesse for faglig utvikling, har opparbeidet seg en bred kompetanse på mange rettsområder og er i dag en stor ressurs for mange andre frivillige.

I tillegg til rettshjelpsarbeidet har Fride vært en aktiv bidragsyter til utviklingen av Gatejuristen Innlandet, Gatejuristen Stavanger og Barnas Jurist. Hun har vist seg som en dyktig organisator. Fride har også vært en engasjert formidler av sine erfaringer med kostnadseffektive frivillighetsmodeller. Hennes engasjement og formidlingsevne har bidratt til å inspirere alle landets gatejuristkontorer til forsterket fokus på potensialet som ligger i å stimulere til frivillighet blant jurister, advokater og jusstudenter.

I ung alder har Fride påtatt seg stort ansvar og markert seg som en viktig drivkraft i Gatejuristens arbeid. Fride bygger godt samarbeid og medarbeiderskap, samtidig leverer hun sterke resultater som kommer samfunnets mest sårbare til gode.»