En fortvilet mann ba nylig Gatas Økonom om hjelp. Mannen hadde blitt kontaktet av Statens innkrevingssentral, som krevde at han skulle betale kr. 70 000.  Mannen var uenig i begrunnelsen for kravet, men hadde ikke selv forutsetninger for å forstå bakgrunnen eller beregningsgrunnlaget. Han visste ikke hvordan han skulle gå frem og var redd for at kravet skulle ta knekken på privatøkonomien hans.

Frivillig saksbehandler i Gatas Økonom, Elise Odden, ble satt på saken. Hun undersøkte saken nøye og det viste seg at staten hadde lagt uriktige opplysninger til grunn for kravet. Deretter sørget hun for at saken ble behandlet på nytt. Det endte med at staten frafalt hele kravet. Klienten ble svært lettet.