Frivillig Hilde Gavel Bakke i Gatejuristen fikk omgjort et tilbakebetalingskrav på for mye utbetalt uførepensjon fra NAV for sin klient.

Klienten kom til Gatejuristen med et tilbakebetalingskrav på for mye utbetalt uførepensjon fra NAV på over 300 000 kr, og med et fast trekk i fremtidige trygdeytelser.

Vedtaket var fra 2015 og klagefristen hadde gått ut, men det stoppet ikke Hilde. Hun gjennomgikk  kontoutskrifter fra 2011 til 2015, og ettersom klienten var i god tro da han mottok ytelsene, argumenterte Hilde for at det kun var det beløp klienten hadde i behold som kunne kreves tilbakebetalt. Hilde krevde at vedtaket ble omgjort, og at trekkene i fremtidige ytelser ble stanset. Hun krevde også tilbakebetaling av allerede innbetalt beløp etter læren om condictio indebiti.

NAV gikk med på å behandle klagen til tross for at fristen var ute. De var enige med vurderingen til Hilde og satte ned tilbakebetalingskravet til ca 20 000 kr (7% av opprinnelig krav), og stanset fremtidige trekk i trygden. Ettersom klienten allerede hadde betalt deler av kravet endte han med penger til overs hos NAV og uten trekk på trygdeytelsene fremover.