Frivillig Maja i Gatejuristen på Hønefoss bistod en klient i sak vedrørende gjeld fra TV-leverandør.

En mann kontaktet Gatejuristen Hønefoss med et problem med sin TV-leverandør. Klienten hadde tidligere vært i kontakt med TV-leverandøren og ble opplyst på telefon at han kunne betale 179 kr i måneden for abonnementet. Deretter fikk han regninger hvor prisen hadde steget til ca. 700 kr i måneden og klienten stilte seg uforstående til hvorfor prisen hadde steget. Klient hadde ikke evne til å betale dette og gjelden hopet seg opp.

Gatejuristens frivillige Maja Martinsen tok kontakt med TV-leverandøren for å undersøke sakens bakgrunn. Selskapet gikk gjennom all korrespondanse med klienten og oppdaget at ordrebekreftelse ikke var sendt i forbindelse med reforhandling av avtale med klientens borettslag. De foreslo på bakgrunn av dette å trekke alle krav mot klienten og lage en ny avtale.

All gjeld i saken ble slettet!