Etter to år og gjentatte avslag på søknad om uføretrygd, nådde «Maria» frem i systemet med hjelp av Gatejuristens frivillige.

«Maria» kontaktet Gatejuristen i 2016 etter å ha fått avslag på søknad om uføretrygd. Hun hadde søkt flere ganger tidligere, men fått avslag gang på gang. Frivillige hos Gatejuristen tok saken og startet arbeidet med å følge opp «Maria» og påklaget avslaget.

Etter hvert overtok vår frivillige Ida saken og kontaktet de ulike institusjonene hvor «Maria» hadde blitt utredet for å sikre at de sendte inn ny og riktig dokumentasjon til NAV. NAV lot seg ikke rikke, men etter at Ida skrev et svar til klageinstansen hvor hun viste til at «Maria» hadde et meget komplekst sykdomsbilde og nylig hadde fått påvist alzheimer begynte det å løsne. NAV innrømmet at deres arbeidsrettede tiltak har vært umulig å få til på grunn av hennes helsesituasjon.

Etter en nesten to år lang kamp mot NAV ringte «Maria» 15. mai i år til Gatejuristen og meddelte at uføretrygd var innvilget!