En fortvilet kvinne oppsøkte Gatejuristen. Hun var blitt kjent 100 pst. ufør av sin lege. Heldigvis var hun forsikret og hadde rett på erstatning. Forsikringsselskapet nektet imidlertid å utbetale erstatningen. Begrunnelsen var at kvinnen deltok på kurs med håp om å kunne omskolere seg til nytt arbeid. Kvinnen hadde klaget til forsikringsselskapet, men kom ingen vei.

 

Frivillig Ida hos Gatejuristen tok saken. Hun innhentet dokumentasjon fra kvinnens lege og konfronterte forsikringsselskapet med fakta i saken. Hun  argumenterte blant annet med at kursdeltagelse ikke nødvendigvis betyr at man er arbeidsfør.

 

Forsikringsselskapet vurdere saken på nytt. De beklaget måten klienten hadde blitt behandlet på og hvordan de hadde håndtert saken. Det endte med at kvinnen fikk sin erstatning.