En mann kom til Gatejuristen etter sin fars død. Han ønsket bistand i forbindelse med arveoppgjøret, da han ikke hadde forutsetninger for å håndtere dette selv.

Frivillig Katrine tok saken, og kontaktet avdødes familie. Klienten ble tilbudt en arv på 20.000 kr. Klienten fikk ikke dette til å stemme. Tilbudet var basert på en avtale mellom avdøde og hans kone, som det var grunn til å tro at ikke var gyldig. Katrine gikk derfor inn i forhandlinger med motpartens advokat.

Partene kom til enighet om å se bort ifra avtalen mellom avdøde og dennes kone. Dette resulterte i at klienten ble tilbudt en arv på nesten 400.000 kr. Med jussen som verktøy sørget Katrine for at mannen fikk sin rettmessige arv, et beløp nesten 20 ganger så stort som det opprinnelige tilbudet.