Bostedsløshet er et stort problem i gatemiljøene. Mangel på tak over hodet gir håpløse levekår og kan eskalere både rusbruk og kriminalitet. Saker om retten til bolig er noe Gatejuristen jobber mye med.

En av årets første seire for Gatejuristen handlet om nettopp dette. En klient bosatt i kommunal bolig hadde fått avslag på fornyelse av sin kontrakt. Han var svært fortvilet og stod i akutt fare for å bli bostedsløs. Klienten visste ikke hva han skulle gjøre og oppsøkte Gatejuristen for hjelp. En av Gatejuristens dyktige frivillige, Line Tveter, som til daglig arbeider hos justisdepartementets lovavdeling, bistod klienten. Hun påklaget avslaget. Det endte med at vedtaket ble omgjort og at klienten fikk innvilget kommunal bolig for fem nye år.

Det er en lettet klient som kan innlede det nye året med tak over hodet.