En av klientene hos Gatas Økonom opplevde over flere måneder at ukjente utenlandske selskaper tappet kontoen hans for penger. Dette bidro til å eskalere hans økonomiske problemer. Klienten hadde ikke samtykket til trekkene og var ikke kjent med bakgrunnen for trekkene. Han visste ikke hvordan han skulle gå frem. Gatas Økonom forsøkte å komme i kontakt med selskapene men fikk ingen respons. Frivillig saksbehandler Marcel Hager gikk deretter i dialog med klientens bank og det resulterte i at banken gikk med på å gi vedkommende full refusjon for pengene som var blitt trukket. Dette er et viktig steg for at klienten igjen skal få sin økonomi på rett kjøl.

Saken er et gjensyn fra 2017.