Mari Sund Morken har blitt tildelt Aker Scholarship. Hun skal studere videre ved Harvard Law School.

Mari har bakgrunn som frivillig saksbehandler hos Gatejuristen. Aker Scholarship er opptatt av at deres kandidater må være faglig sterke og ha et ønske om å bidra i samfunnet. De støtter utvalgte talenter som vil studere ved et av verdens ledende universiteter.

– Vi er stolte av Mari og gratulerer så mye både med studieplass ved Harvard og Aker Scholarship, sier fagsjef i Gatejuristen Tamar Thorud.

Han forteller at Gatejuristen og Barnas Jurist satser systematisk på unge talenter.

– Vi er privilegerte og kan velge blant godt kvalifiserte søkere hver gang vi rekrutterer nye frivillige. Mange dyktige folk ønsker seg til oss og vi opplever at plass som frivillig her henger høyt. Organisasjonen satser på talentutvikling og det er hyggelig å se at våre kandidater stiller sterkt i mange sammenhenger etter opphold hos oss, forteller Thorud.