En klient var fortvilet over at han ikke fikk tilbake depositumet etter endt husleieforhold. 

Klienten hadde tidligere blitt dømt i forliksrådet for skader på leiligheten på kr. 50.000 og hadde betalt inn hele summen gjennom tvangstrekk fra namsmannen. Banken nektet å betale ut depositumet på kr. 14.000 ettersom det forelå en forliksrådsdom. Namsmannen kunne heller ikke bekrefte at beløpet var betalt, selv om utleggsforretningen var avsluttet. NAVs trekk i trygdeutbetalingene var ikke spesifisert, og kunne derfor ikke brukes. Gatejuristens Mia argumenterte med at utleggstrekket viste et fast trekk som til sammen ble det klient skyldte huseier.

Etter et halvt år med henvendelser til de ulike partene godtok banken Mias argumentasjon, og depositumet ble endelig utbetalt til klient!

Denne saken er et godt eksempel på Gatejuristens motto; «det er stor forskjell på å ha rett, og å få rett».