Frivillig i Barnas Jurist Monica Olafsen veiledet en ung jente til bedre arbeidsforhold.

En ung jente tok kontakt med Barnas Jurist da hun var bekymret for arbeidssituasjonen sin. Hennes leder stilte urimelig krav til de ansatte. De ansatte fikk ikke overtidsbetalt, de jobbet alene under krevende forhold og hadde ingen timelister å forholde seg til. Kravet til hviletid mellom vaktene ble heller ikke overholdt.

Saksbehandler i Barnas Jurist utarbeidet to veiledningsnotater med opplysninger om rettigheter i arbeidsforhold. Klienten fikk svar på de arbeidsrettslige spørsmål hun hadde. Videre fikk hun veiledning om hvordan hun kunne ta dette opp med lederen, og hjelp til hvordan man kan sende krav på etterbetaling for ubetalt overtid. Arbeidstilsynet ble også koblet på.

Klienten tok opp forholdene med hennes leder ved hjelp av veiledningsnotatene fra Barnas Jurist. Dette førte til at rutinene på jobben ble endret. De ansatte fikk etter dette blant annet timelister å forholde seg til, overtidsbetaling og et hyggeligere arbeidsmiljø.

Barnas Jurist yter gratis rettshjelp innen de fleste rettsområder til barn og unge under 25 år.