Nylig bistod Barnas Jurist en jente som ikke fikk tilbakebetalt fullt depositum for husleie.

Jenta hadde betalt 15 000 kroner i depositum til utleier, men ved leieforholdets slutt fikk hun kun utbetalt 8 500 kroner. Utleier mente at jenta måtte betale en ekstra måned i husleie og at han hadde krav på erstatning for tort og svie. Veslemøy, frivillig i Barnas Jurist, kontaktet utleier og krevde tilbakebetalt hele depositumet etter husleieavtalen og husleielovens regler.
Dette resulterte i at utleier tilbakebetalte det resterende beløpet.