Gatas Økonom har nå rekruttert ni studenter med juridisk, økonomisk og sosialfaglig bakgrunn til tre tverrfaglige team. Teamene skal gi gratis økonomirådgivning til folk som har eller har hatt et rusproblem.

Våre nye frivillige skal gjennom et opplæringsprogram med både eksterne og interne foredragsholdere før de fra midten av november skal i gang med saksbehandling og klientkontakt.