Fornøyde møtedeltakere ser frem til å samarbeide om helhetlig og individuelt tilpasset oppfølging til poliklinikkens pasienter.

MAR Oslo poliklinikk tilbyr gjennom sitt IPS-prosjekt pasienter med ruserfaring tett oppfølging på vei mot et mål om ordinært lønnet arbeid. MAR erfarer at individuelt tilpasset økonomirådgivning er en viktig forutsetning for vellykket jobbstøtte til pasientene. MAR og Gatas Økonom innleder derfor et samarbeid som innebærer at frivillige medarbeidere fra Gatas Økonom skal bistå pasienter hos MAR med gratis økonomirådgivning.