Gatas Økonom er en avdeling i Gatejuristen som gir gratis rettshjelp og økonomirådgivning til klienter som har eller har hatt et rusproblem. Søk innen 15. mai. Oppstart høst 2019.


Gatas Økonom er et prosjekt under Gatejuristen. I Gatas Økonom gir vi gratis rettshjelp og økonomirådgivning til klienter som har eller har hatt et rusproblem.

Gatas Økonom rekrutterer nå frivillige økonomi- og jusstudenter. Studentene arbeider i en 20 % stilling, og har en fast dag i uken ved kontoret i Oslo med arbeidstid mellom kl. 09.00 og 16.00. Hovedoppgaven for de frivillige er å gi sårbare klienter gratis råd og hjelp knyttet til gjeld og privatøkonomi.

Frivillige i Gatas Økonom arbeider i tverrfaglige team av juss- og økonomistudenter, ledet av jurister. Som frivillig bistår du klienter i saker som omhandler blant annet gjeldsrett, pengekravsrett, kreditorforhandlinger, ID-tyveri og økonomisk rådgivning. Våre frivillige får ansvar for egne klienter og saker innenfor fagområdene juss/økonomi.

I Gatas Økonom tilbyr vi:

  • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
  • Interessante faglige utfordringer og lærerik erfaring på en rekke felt
  • Klientkontakt
  • Et stort nettverk av fagpersoner
  • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv
  • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team

Oppstart for nye studenter vil være i midten av august 2019. Varigheten av engasjementet er frem til august 2020. Gatas Økonom legger opp til fleksibilitet rundt avvikling av fri i forbindelse med eksamen og ferie.

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til post@gatejuristen.no. Spørsmål kan rettes til Eline Krog på telefon 98885990.
Søknadsfrist 15. mai. Søknader vurderes fortløpende.

Etter at vi har mottatt din søknad vil du bli innkalt til intervju dersom din bakgrunn og dine ferdigheter passer våre behov. I etterkant av intervjuet kontakter vi to av dine referanser. Deretter vil du eventuelt få tilbud om plass som frivillig hos oss.