En kvinne henvendte seg til Gatas Økonom etter å ha blitt utnyttet av sin tidligere kjæreste. Vedkommende hadde tatt opp lån i hennes navn.

Pengene hadde hun aldri sett noe til og klienten var ikke i stand til å betale tilbake. Kravene gikk til inkasso og hun sto i fare for å bli gjeldsslave resten av livet. Kvinnen hadde forsøkt å løse saken og hadde vært i kontakt med flere instanser, men uten å komme noen vei.

Frivillig Sarah i Gatas Økonom tok saken og gikk i dialog med kreditorene. Kravene ble bestridt og det endte med at kreditorene slettet det meste av gjelden og kvinnen fikk refinansiert resten. På grunn av strenge aktsomhetskrav når det gjelder egne betalingsmidler, kunne ikke gjelden slettes i sin helhet. Med Gatas Økonom sin hjelp ble imidlertid kravet redusert til en mindre egenandel.

I forlengelsen bistår Gatas Økonom klienten med å fremforhandle en nedbetalingsplan, som gjør at hun kan nedbetale kravet og samtidig ha nok penger til livsopphold.
Kvinnen unngikk å bli fanget i en gjeldsspiral og hun ble svært lettet over dette utfallet.