img_2793
Ordfører, Kjell B. Hansen, klippet snoren.

Torsdag 19. januar hadde Gatejuristen Innlandet sin offisielle åpning av utvidelsen til Hønefoss. Den offisielle åpningen fant sted på Villa’n som er kommunens varmestue for personer som sliter med rusproblematikk. Det var ordfører i Ringerike kommune, Kjell B. Hansen, som klippet snoren og som erklærte Gatejuristen på Hønefoss for åpnet.

Etter at prosjektleder, Jørgen M. Jørgensen, hadde fortalt om prosjektet og tankene bak utvidelsen til Hønefoss fikk vi musikk fra elever ved den videregående skolen i kommunen. Ringeriks kraft hadde også med en gave til oss i form av en splitter ny elsykkel.

Den andre delen av programmet bestod av et fagseminar på Høgskolen, og var fortrinnsvis rettet mot studenter, jurister og advokater. Statssekretær Toril Ulleberg Reynolds innledet og snakket blant annet om sine egne erfaringer fra studentrettshjelptsiltakene. Videre handlet det første foredraget om Gatejuristens utvikling og hvorfor man har lykkes, og ble holdt av Cathrine Moksness og Jørgen M. Jørgensen. Dernest holdt professor emeritus Kristian Andenæs et foredrag om rettsliggjøringen av helse- og sosialfeltet og behovet for rettshjelspstiltak. Til sist holdt høgskolelektor Ida Mathiesen Hatleberg et foredrag om forvaltningens opplysnings- og veiledningsplikt i lys av rettshjelpsloven.

Tusen takk til alle som kom og bidro til å gjøre dette til en minneverdig dag for oss!