Gatejuristen i Stavanger har utvider sitt tilbud til også å omfatte Haugesund. Jusstudenter fra Stavanger og gode lokale krefter i Haugesund skal bidra til at nå er åpnet et rettshjelpstilbud for mennesker som er rusmiddelavhengige.

Arne Valen leder i Kirkens Bymisjon på Haugalandet har lenge ønsket å få Gatejuristen på plass i byen.

Vi har ukentlig de siste 12 årene her i Haugesund hatt kontakt med rusmiddelavhengige som har slitt med å nå frem overfor myndighetene for å fremme sine rettigheter. Bolig, livsopphold, helse (behandling) er områder som går mest igjen.

Gatejuristen5_edited-1
C: Eva Birkeland

Silje Christine Hellesen fra Advokatfirmaet Eurojuris, Haugesund delte Valens ønske om å få Gatejuristen på plass i Haugesund.

Advokater får gjennom sitt daglige arbeid innsikt i urett og urettferdighet, og ser hvordan rettssikkerheten kan svikte mennesker i alle samfunnslag. En viktig del av vårt samfunnsoppdrag er derfor å være talspersoner for disse, og vi har en ekstra stor forpliktelse til å påpeke urett og til å bruke vår kunnskap til å påvirke og opplyse samfunnet. Det er i mine øyne en selvfølge at ressurssterke advokater som har forpliktet seg til å fremme rett og hindre urett skal tale de svakeste gruppenes sak. Vi er privilegerte som får bidra til å styrke rettssikkerheten for rusavhengige mennesker i samarbeid med en så veldrevet og viktig organisasjon som Gatejuristen.

Varaordfører i Haugesund May Britt Vihovde åpnet saksmottaket under åpningen på Festiviteten.

Å tilby gratis rettshjelp – å hjelpe den enkelte til enten å få «gjort opp for tidligare handlingar» eller å kunne få starte opp eit nytt liv, er et svært godt tilbud både når det gjelder forebygging og ettervern. Dette handler også om å få svar på ulike spørsmål som vi har, og som kanskje fører til at vi opplever urettferdighet, kanskje urettferdighet som ikkje er reell men som oppleves som ei bør, og som kanskje også gjere at vi ikkje komme oss ut av rusavhengigheten. Og ikkje minst handler dette om økt rettsikkerhet for våre rusmiddelavhengige

Haugesund kommune er veldig glad for at Gatejuristen, Eurojuris Haugesund og Kirkens bymisjon nå har fått til et samarbeid som sikre at våre rusmiddelavhengige kan få gratis rettshjelp

Kommunen er avhengig av eit godt samarbeid med frivillige lag og organisasjonar for å sikre gode velferdstjenester til vår innbyggere.

Gatejuristen13
C: Eva Birkeland

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland, tok turen hjem til Haugesund for å være med på åpningen.

Det er flott at Gatejuristen åpner i Haugesund, det trenger byen og regionen.

Han benyttet muligheten til å takke Bymisjonen og Eurojuris for deres bidrag til å få på plass saksmottaket.

Når vi i Stortinget vedtar nye rettigheter blir dette gjerne regulert gjennom lov og forskrift. Det er et paradoks at dette kan bidra til å gjøre det enda mer vanskelig å ha oversikt på regeljungelen. Når jeg får henvendelser utenfra er det like gjerne fra folk som mener de ikke får det regelverket tilsier som krav om nye rettigheter. Det er ikke alltid enkelt å møte NAV som en enkelt borger.

Derfor er det gledelig at frivillige krefter kan bidra til å hjelpe de som trenger det mest i møtet med byråkrati, NAV eller andre utfordringer i hverdagen. Ikke alle har noen sterke hjelpere rundt seg, derfor trenger vi noen som hjelper de som faller gjennom uten et solid nettverk.

Gatejuristens grunnlegger Catrine Moksess var også tilstede på åpningen

Vi lever i et av verdens rikeste land, hvor alle har grunnleggende rettigheter, men det er stor forskjell på å ha en rett og det å få sin rett. Det er ingen mekanismer som sikre at du får den retten du har krav på. Her lever folk uten tak over hodet, nok mat eller nødvendig helsehjelp.

Moksness trakk frem de frivillige og behovet for lokal forankring – det er Gatejuristens styrke.

Vi må være der klientene våre er. Virksomheten har spredt seg og i dag finnes Gatejuristen i 15 byer. På landsbasis legger våre 150 frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned flere årsverk. I fjor behandlet Gatejuristen på landsbasis nærmere 3000 saker.

 

Veien videre

Gatejuristen i Stavanger skal drifte saksmottaket i Haugesund, i første omgang er dette et prøveprosjekt i ett år.

Hellesens oppfordring er klar:

Nå er det viktig at offentlige og private aktører i Haugesund støtter tiltaket slik at vi kan sikre Gatejuristens eksistens i Haugesund utover dette 1-årige prøveprosjektet.

 

SAKSMOTTAK  I HAUGESUND

I Kirkens Bymisjonslokaler,  Kafé Bjørnson, Bjørnsonsgate 5, første onsdag i måneden kl: 16 – 18.

 

Alle foto: Eva Birkeland

Medieklipp

Haugesund avis: Gatejuristen skal gi fri rettshjelp til rusmisbrukere

Radio 102: Åpner Gatejuristen i Haugesund i dag 

NRK Rogaland